• manufacturer/type:

Paul Kingma

• designer, year:

Paul Kingma, 1982

• material:
natural stone top with different materials like
stones and metal pieces

• measurements:

60cm x 60cm

• condition:

Nice original condition, with some minor user
marks consisting with age.

• background:

beautiful ‘one of a kind’ table designed by Dutch sculptor Paul Kingma. Kingma started making tables in the late sixties. He uses material from all over the world which he collects by himself on his travels. Kingma tries to capture nature and the beauty of aging in his designs.

• literature:
photo is taken from an old ‘Algemeen Dagblad’ newspaper article about the Kingma tables. He, his wife and children then lived in Putten, Holland


€895,–     CONTACT

M371: square shaped Paul Kingma coffee table from 1982

Home     Furniture     Lighting     Objects     Info     Archive     Links

© Salonfähig, 2013

Home     Furniture     Lighting     Objects     Info     Archive     Links

Paul Reiner Kingma (1931-2013) Sinds ca. 1970 maakt Paul Kingma de ‘Kingmatafels’ uit bewondering voor de geschiedenis van de aarde en het leven in het algemeen. De producten van vergane tijden hebben veel magie en doorgaans grote schoonheid; daardoor alleen en daarmee vond Paul Kingma al jaren een grote voldoening.
Op bescheiden wijze gaf Paul Kingma hier een mogelijkheid aan om, in samenspraak, de bewondering over het grote verloop van de tijden een bruikbare vorm te geven in onze leefomgeving.
Op onbescheiden wijze verzamelde, kocht, zocht, of reisde Paul Kingma de wereld af om in verre landen en op vreemde plaatsen de mooie producten van de tijd te vinden. Met de tafels trachtte Paul Kingma de schoonheid van het leven en de wereld te benadrukken. Het werk dat Paul Kingma had gekozen gaf hem veel arbeidsvreugde! 
In de werkwijze had Paul Kingma zich onlangs beperkt tot de tafels in steen waarbij de magische schoonheid  van ons voorland een bepalend uitgangspunt was. Het gewicht onderschrijft de levensduur. Onvergankelijkheid,  gebruiksgemak, onkwetsbaarheid en arbeidsvreugde blijven - als voorheen - bepalend. bron: www.paulkingma.nl